Local Time 09:30 2013-03-12

English
 • Sun Jan.24

  Moderate rain to Light rain

  Day7°C 44°F Night2°C 35°F

  N <12km/h

 • Mon Jan.25

  Sunny

  Day14°C 57°F Night1°C 33°F

  E to N <12km/h

 • Tues Jan.26

  Overcast to Light rain

  Day14°C 57°F Night4°C 39°F

  E to SW <12km/h

 • Wed Jan.27

  Moderate rain to Light rain

  Day10°C 50°F Night5°C 41°F

  N to NE <12km/h

 • Thur Jan.28

  Light rain

  Day10°C 50°F Night2°C 35°F

  N to W <12km/h

 • Fri Jan.29

  Light rain to Sleet

  Day11°C 51°F Night0°C 32°F

  W 24-34km/h

 • Sat Jan.30

  Sunny

  Day10°C 50°F Night0°C 32°F

  W to NW 24-34km/h

TableGraph

 • 09am- 12pm

  2~6°C35~42°F
 • 12pm- 15pm

  4~6°C39~42°F
 • 15pm- 18pm

  5~6°C41~42°F
 • 18pm- 21pm

  5~6°C41~42°F
 • 21pm- 00pm

  5~6°C41~42°F
 • 00pm- 03am

  5~6°C41~42°F
 • 03am- 06am

  5~6°C41~42°F
 • 06am- 09am

  3~7°C37~44°F
 • 09am- 12pm

  7~13°C44~55°F
 • 12pm- 15pm

  13~14°C55~57°F
 • 15pm- 18pm

  8~14°C46~57°F
 • 18pm- 21pm

  7~9°C44~48°F
 • 21pm- 00pm

  5~7°C41~44°F
 • 00pm- 03am

  4~6°C39~42°F
 • 03am- 06am

  3~5°C37~41°F
 • 06am- 09am

  1~7°C33~44°F
 • 09am- 12pm

  6~13°C42~55°F
 • 12pm- 15pm

  12~14°C53~57°F
 • 15pm- 18pm

  9~14°C48~57°F
 • 18pm- 21pm

  5~9°C41~48°F
 • 21pm- 00pm

  5~9°C41~48°F
 • 00pm- 03am

  5~9°C41~48°F
 • 03am- 06am

  4~7°C39~44°F
 • 06am- 09am

  6~9°C42~48°F
 • 09am- 15pm

  7~10°C44~50°F
 • 15pm- 21pm

  7~10°C44~50°F
 • 21pm- 03am

  5~9°C41~48°F
 • 03am- 09am

  6~8°C42~46°F
 • 09am- 15pm

  7~8°C44~46°F
 • 15pm- 21pm

  4~8°C39~46°F
 • 21pm- 03am

  2~4°C35~39°F
 • 03am- 09am

  2~10°C35~50°F
 • 09am- 15pm

  8~11°C46~51°F
 • 15pm- 21pm

  3~10°C37~50°F
 • 21pm- 03am

  0~3°C32~37°F
 • 03am- 09am

  0~6°C32~42°F
 • 09am- 15pm

  6~10°C42~50°F
 • 15pm- 21pm

  5~9°C41~48°F
 • 21pm- 03am

  0~4°C32~39°F
 • 03am- 09am

  2~7°C35~44°F
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 12 Light rain 6°C42°F 2°C35°F N at 34-44km/h to <12km/h
12 - 15 Light rain 6°C42°F 4°C39°F N at <12km/h
15 - 18 Light rain 6°C42°F 5°C41°F N at <12km/h
18 - 21 Light rain 6°C42°F 5°C41°F N at <12km/h
21 - 00 Light rain 6°C42°F 5°C41°F N at <12km/h
00 - 03 Light rain 6°C42°F 5°C41°F N at <12km/h
03 - 06 Light rain 6°C42°F 5°C41°F N at <12km/h
06 - 09 Light rain to Sunny 7°C44°F 3°C37°F N at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 12 Sunny 13°C55°F 7°C44°F N to NE at <12km/h
12 - 15 Sunny 14°C57°F 13°C55°F NE to E at <12km/h
15 - 18 Sunny 14°C57°F 8°C46°F E to NE at <12km/h
18 - 21 Sunny 9°C48°F 7°C44°F NE to N at <12km/h
21 - 00 Sunny 7°C44°F 5°C41°F N at <12km/h
00 - 03 Sunny 6°C42°F 4°C39°F N at <12km/h
03 - 06 Sunny 5°C41°F 3°C37°F N at <12km/h
06 - 09 Sunny 7°C44°F 1°C33°F N at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 12 Sunny to Cloudy 13°C55°F 6°C42°F N to E at <12km/h
12 - 15 Cloudy to Overcast 14°C57°F 12°C53°F E at <12km/h
15 - 18 Overcast 14°C57°F 9°C48°F E to NE at <12km/h
18 - 21 Overcast 9°C48°F 5°C41°F NE to N at <12km/h
21 - 00 Overcast to Light rain 9°C48°F 5°C41°F N to W at <12km/h
00 - 03 Light rain 9°C48°F 5°C41°F W to SW at <12km/h
03 - 06 Light rain 7°C44°F 4°C39°F SW to W at <12km/h
06 - 09 Light rain 9°C48°F 6°C42°F W at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 15 Light rain to Moderate rain 10°C50°F 7°C44°F W to NW at <12km/h
15 - 21 Moderate rain 10°C50°F 7°C44°F NW to N at <12km/h
21 - 03 Moderate rain to Light rain 9°C48°F 5°C41°F N to NE at <12km/h
03 - 09 Light rain to Overcast 8°C46°F 6°C42°F NE at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 15 Overcast to Light rain 8°C46°F 7°C44°F NE to N at <12km/h
15 - 21 Light rain 8°C46°F 4°C39°F N at <12km/h
21 - 03 Light rain 4°C39°F 2°C35°F N to W at <12km/h
03 - 09 Light rain to Moderate rain 10°C50°F 2°C35°F W to SW at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 15 Moderate rain to Light rain 11°C51°F 8°C46°F SW to W at <12km/h to 24-34km/h
15 - 21 Light rain to Sunny 10°C50°F 3°C37°F W to SW at 24-34km/h to 16-24km/h
21 - 03 Sunny 3°C37°F 0°C32°F SW to W at 16-24km/h to 24-34km/h
03 - 09 Sunny to Sleet 6°C42°F 0°C32°F W at 24-34km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
09 - 15 Sleet to Sunny 10°C50°F 6°C42°F W at 24-34km/h
15 - 21 Sunny 9°C48°F 5°C41°F W at 24-34km/h to <12km/h
21 - 03 Sunny 4°C39°F 0°C32°F W to NW at <12km/h
03 - 09 Sunny 7°C44°F 2°C35°F NW to W at <12km/h

Nearby Cities