Local Time 09:30 2013-03-12

English
 • Sun Jun.20

  Moderate rain

  Night14°C 57°F

  NE 16-24km/h

 • Mon Jun.21

  Light rain

  Day18°C 64°F Night12°C 53°F

  NE <12km/h

 • Tues Jun.22

  Light rain

  Day14°C 57°F Night12°C 53°F

  NE 24-34km/h

 • Wed Jun.23

  Light rain

  Day15°C 59°F Night12°C 53°F

  N 16-24km/h

 • Thur Jun.24

  Cloudy to Light rain

  Day16°C 60°F Night12°C 53°F

  NW to W <12km/h

 • Fri Jun.25

  Light rain

  Day17°C 62°F Night13°C 55°F

  SW to E <12km/h

 • Sat Jun.26

  Light rain

  Day19°C 66°F Night14°C 57°F

  NE <12km/h

TableGraph

 • 19pm- 22pm

  16~17°C60~62°F
 • 22pm- 01am

  15~16°C59~60°F
 • 01am- 04am

  14~15°C57~59°F
 • 04am- 07am

  14~15°C57~59°F
 • 07am- 10am

  15~18°C59~64°F
 • 10am- 13pm

  16~18°C60~64°F
 • 13pm- 16pm

  17~18°C62~64°F
 • 16pm- 19pm

  16~18°C60~64°F
 • 19pm- 22pm

  15~17°C59~62°F
 • 22pm- 01am

  14~15°C57~59°F
 • 01am- 04am

  13~14°C55~57°F
 • 04am- 07am

  12~14°C53~57°F
 • 07am- 10am

  12~13°C53~55°F
 • 10am- 13pm

  13~14°C55~57°F
 • 13pm- 16pm

  13~14°C55~57°F
 • 16pm- 19pm

  13~14°C55~57°F
 • 19pm- 22pm

  13~13°C55~55°F
 • 22pm- 01am

  12~13°C53~55°F
 • 01am- 04am

  12~12°C53~53°F
 • 04am- 07am

  12~12°C53~53°F
 • 07am- 10am

  12~13°C53~55°F
 • 10am- 13pm

  13~14°C55~57°F
 • 13pm- 16pm

  14~15°C57~59°F
 • 16pm- 19pm

  14~15°C57~59°F
 • 19pm- 22pm

  14~15°C57~59°F
 • 22pm- 01am

  12~14°C53~57°F
 • 01am- 07am

  12~13°C53~55°F
 • 07am- 13pm

  13~15°C55~59°F
 • 13pm- 19pm

  14~16°C57~60°F
 • 19pm- 01am

  12~15°C53~59°F
 • 01am- 07am

  12~14°C53~57°F
 • 07am- 13pm

  13~17°C55~62°F
 • 13pm- 19pm

  15~17°C59~62°F
 • 19pm- 01am

  13~15°C55~59°F
 • 01am- 07am

  13~14°C55~57°F
 • 07am- 13pm

  14~19°C57~66°F
 • 13pm- 19pm

  18~19°C64~66°F
 • 19pm- 01am

  16~18°C60~64°F
 • 01am- 07am

  14~16°C57~60°F
Date Weather Hi & Low Temp Wind
19 - 22 Light rain 17°C62°F 16°C60°F N to NE at <12km/h to 16-24km/h
22 - 01 Light rain 16°C60°F 15°C59°F NE at 16-24km/h
01 - 04 Light rain 15°C59°F 14°C57°F NE to E at 16-24km/h
04 - 07 Light rain 15°C59°F 14°C57°F E to SE at 16-24km/h to <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Light rain 18°C64°F 15°C59°F SE to SW at <12km/h
10 - 13 Light rain 18°C64°F 16°C60°F SW to NW at <12km/h
13 - 16 Light rain 18°C64°F 17°C62°F NW to N at <12km/h
16 - 19 Light rain 18°C64°F 16°C60°F N to NE at <12km/h
19 - 22 Light rain 17°C62°F 15°C59°F NE at <12km/h to 16-24km/h
22 - 01 Light rain to Moderate rain 15°C59°F 14°C57°F NE at 16-24km/h
01 - 04 Moderate rain to Light rain 14°C57°F 13°C55°F NE at 16-24km/h to 24-34km/h
04 - 07 Light rain 14°C57°F 12°C53°F NE at 24-34km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Light rain 13°C55°F 12°C53°F NE at 24-34km/h
10 - 13 Light rain 14°C57°F 13°C55°F NE at 24-34km/h
13 - 16 Light rain 14°C57°F 13°C55°F NE at 24-34km/h
16 - 19 Light rain to Overcast 14°C57°F 13°C55°F NE at 24-34km/h
19 - 22 Overcast to Light rain 13°C55°F 13°C55°F NE at 24-34km/h
22 - 01 Light rain 13°C55°F 12°C53°F NE at 24-34km/h
01 - 04 Light rain 12°C53°F 12°C53°F NE at 24-34km/h
04 - 07 Light rain 12°C53°F 12°C53°F NE at 24-34km/h to 16-24km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Light rain 13°C55°F 12°C53°F NE to N at 16-24km/h
10 - 13 Light rain 14°C57°F 13°C55°F N at 16-24km/h
13 - 16 Light rain 15°C59°F 14°C57°F N at 16-24km/h
16 - 19 Light rain 15°C59°F 14°C57°F N at 16-24km/h
19 - 22 Light rain 15°C59°F 14°C57°F N at 16-24km/h
22 - 01 Light rain to Sunny 14°C57°F 12°C53°F N to NE at 16-24km/h to <12km/h
01 - 07 Sunny to Cloudy 13°C55°F 12°C53°F NE to N at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Cloudy 15°C59°F 13°C55°F N to NW at <12km/h
13 - 19 Cloudy to Sunny 16°C60°F 14°C57°F NW at <12km/h
19 - 01 Sunny to Overcast 15°C59°F 12°C53°F NW to SW at <12km/h
01 - 07 Overcast to Light rain 14°C57°F 12°C53°F SW to W at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Light rain 17°C62°F 13°C55°F W to SW at <12km/h
13 - 19 Light rain 17°C62°F 15°C59°F SW to W at <12km/h
19 - 01 Light rain 15°C59°F 13°C55°F W to NE at <12km/h
01 - 07 Light rain 14°C57°F 13°C55°F NE to E at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Light rain 19°C66°F 14°C57°F E to N at <12km/h
13 - 19 Light rain 19°C66°F 18°C64°F N to NE at <12km/h
19 - 01 Light rain 18°C64°F 16°C60°F NE at <12km/h
01 - 07 Light rain to Cloudy 16°C60°F 14°C57°F NE at <12km/h

Nearby Cities