Local Time 09:30 2013-03-12

English
 • Fri Apr.28

  Cloudy

  Night5°C 41°F

  S <12km/h

 • Sat Apr.29

  Cloudy

  Day14°C 57°F Night5°C 41°F

  SE <12km/h

 • Sun Apr.30

  Light rain

  Day15°C 59°F Night8°C 46°F

  SE to S 16-24km/h

 • Mon May.1

  Light rain

  Day11°C 51°F Night7°C 44°F

  W 16-24km/h

 • Tues May.2

  Light rain to Cloudy

  Day13°C 55°F Night7°C 44°F

  NW to NE 16-24km/h

 • Wed May.3

  Light rain to Cloudy

  Day12°C 53°F Night8°C 46°F

  N to NE 16-24km/h

 • Thur May.4

  Cloudy

  Day13°C 55°F Night7°C 44°F

  N to NE 16-24km/h

TableGraph

 • 19pm- 22pm

  8~10°C46~50°F
 • 22pm- 01am

  7~8°C44~46°F
 • 01am- 04am

  5~7°C41~44°F
 • 04am- 07am

  5~6°C41~42°F
 • 07am- 10am

  5~11°C41~51°F
 • 10am- 13pm

  11~13°C51~55°F
 • 13pm- 16pm

  12~14°C53~57°F
 • 16pm- 19pm

  13~14°C55~57°F
 • 19pm- 22pm

  11~13°C51~55°F
 • 22pm- 01am

  10~11°C50~51°F
 • 01am- 04am

  9~10°C48~50°F
 • 04am- 07am

  8~9°C46~48°F
 • 07am- 10am

  8~12°C46~53°F
 • 10am- 13pm

  11~15°C51~59°F
 • 13pm- 16pm

  14~15°C57~59°F
 • 16pm- 19pm

  11~14°C51~57°F
 • 19pm- 22pm

  10~12°C50~53°F
 • 22pm- 01am

  9~10°C48~50°F
 • 01am- 04am

  8~9°C46~48°F
 • 04am- 07am

  8~9°C46~48°F
 • 07am- 10am

  8~9°C46~48°F
 • 10am- 13pm

  9~11°C48~51°F
 • 13pm- 16pm

  10~11°C50~51°F
 • 16pm- 19pm

  10~11°C50~51°F
 • 19pm- 22pm

  9~11°C48~51°F
 • 22pm- 01am

  8~9°C46~48°F
 • 01am- 07am

  7~8°C44~46°F
 • 07am- 13pm

  7~13°C44~55°F
 • 13pm- 19pm

  11~13°C51~55°F
 • 19pm- 01am

  9~12°C48~53°F
 • 01am- 07am

  9~10°C48~50°F
 • 07am- 13pm

  9~12°C48~53°F
 • 13pm- 19pm

  11~12°C51~53°F
 • 19pm- 01am

  9~11°C48~51°F
 • 01am- 07am

  8~9°C46~48°F
 • 07am- 13pm

  8~13°C46~55°F
 • 13pm- 19pm

  12~13°C53~55°F
 • 19pm- 01am

  9~12°C48~53°F
 • 01am- 07am

  7~9°C44~48°F
Date Weather Hi & Low Temp Wind
19 - 22 Cloudy 10°C50°F 8°C46°F W at <12km/h
22 - 01 Cloudy to Sunny 8°C46°F 7°C44°F W to S at <12km/h
01 - 04 Sunny to Cloudy 7°C44°F 5°C41°F S at <12km/h
04 - 07 Cloudy 6°C42°F 5°C41°F S at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Cloudy 11°C51°F 5°C41°F S to SE at <12km/h
10 - 13 Cloudy 13°C55°F 11°C51°F SE at <12km/h
13 - 16 Cloudy 14°C57°F 12°C53°F SE to E at <12km/h
16 - 19 Cloudy 14°C57°F 13°C55°F E to SE at <12km/h
19 - 22 Cloudy 13°C55°F 11°C51°F SE at <12km/h to 16-24km/h
22 - 01 Cloudy to Sunny 11°C51°F 10°C50°F SE at 16-24km/h
01 - 04 Sunny to Cloudy 10°C50°F 9°C48°F SE at 16-24km/h
04 - 07 Cloudy 9°C48°F 8°C46°F SE at 16-24km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Cloudy 12°C53°F 8°C46°F SE at 16-24km/h
10 - 13 Cloudy to Overcast 15°C59°F 11°C51°F SE at 16-24km/h
13 - 16 Overcast to Light rain 15°C59°F 14°C57°F SE at 16-24km/h
16 - 19 Light rain to Moderate rain 14°C57°F 11°C51°F SE to SW at 16-24km/h to <12km/h
19 - 22 Moderate rain to Light rain 12°C53°F 10°C50°F SW at <12km/h
22 - 01 Light rain 10°C50°F 9°C48°F SW at <12km/h
01 - 04 Light rain 9°C48°F 8°C46°F SW at <12km/h to 16-24km/h
04 - 07 Light rain to Cloudy 9°C48°F 8°C46°F SW to S at 16-24km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 10 Cloudy 9°C48°F 8°C46°F S to SW at 16-24km/h
10 - 13 Cloudy to Light rain 11°C51°F 9°C48°F SW to W at 16-24km/h
13 - 16 Light rain 11°C51°F 10°C50°F W at 16-24km/h
16 - 19 Light rain 11°C51°F 10°C50°F W at 16-24km/h
19 - 22 Light rain to Cloudy 11°C51°F 9°C48°F W at 16-24km/h to <12km/h
22 - 01 Cloudy to Light rain 9°C48°F 8°C46°F W at <12km/h
01 - 07 Light rain to Cloudy 8°C46°F 7°C44°F W at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Cloudy 13°C55°F 7°C44°F W to NW at <12km/h
13 - 19 Cloudy to Light rain 13°C55°F 11°C51°F NW at <12km/h to 16-24km/h
19 - 01 Light rain to Cloudy 12°C53°F 9°C48°F NW to N at 16-24km/h
01 - 07 Cloudy 10°C50°F 9°C48°F N to NE at 16-24km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Cloudy to Light rain 12°C53°F 9°C48°F NE to N at 16-24km/h
13 - 19 Light rain 12°C53°F 11°C51°F N at 16-24km/h
19 - 01 Light rain to Cloudy 11°C51°F 9°C48°F N to NE at 16-24km/h
01 - 07 Cloudy 9°C48°F 8°C46°F NE at 16-24km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
07 - 13 Cloudy 13°C55°F 8°C46°F NE to N at 16-24km/h
13 - 19 Cloudy 13°C55°F 12°C53°F N to NE at 16-24km/h
19 - 01 Cloudy 12°C53°F 9°C48°F NE at 16-24km/h
01 - 07 Cloudy 9°C48°F 7°C44°F NE at 16-24km/h

Nearby Cities