Local Time 09:30 2013-03-12

English

Jianfu Temple of Tianjin ,tianjin

 • Sun Apr.22

  Overcast

  Day16°C 60°F Night10°C 50°F

  NE <12km/h

 • Mon Apr.23

  Overcast

  Day17°C 62°F Night9°C 48°F

  NE to N <12km/h

 • Tues Apr.24

  Sunny to Cloudy

  Day21°C 69°F Night9°C 48°F

  N to SW <12km/h

 • Wed Apr.25

  Cloudy

  Day24°C 75°F Night13°C 55°F

  E <12km/h

 • Thur Apr.26

  Sunny to Light rain

  Day26°C 78°F Night14°C 57°F

  E to NE <12km/h

 • Fri Apr.27

  Light rain to Sunny

  Day23°C 73°F Night15°C 59°F

  NE to SE <12km/h

 • Sat Apr.28

  Sunny

  Day29°C 84°F Night19°C 66°F

  E to SE <12km/h

TableGraph

 • 8am- 11am

  10~13°C50~55°F
 • 11am- 14pm

  12~15°C53~59°F
 • 14pm- 17pm

  15~16°C59~60°F
 • 17pm- 20pm

  12~16°C53~60°F
 • 20pm- 23pm

  12~13°C53~55°F
 • 23pm- 2am

  11~12°C51~53°F
 • 2am- 5am

  11~12°C51~53°F
 • 5am- 8am-

  11~14°C51~57°F
 • 8am- 11am

  13~17°C55~62°F
 • 11am- 14pm

  15~17°C59~62°F
 • 14pm- 17pm

  16~17°C60~62°F
 • 17pm- 20pm

  13~17°C55~62°F
 • 20pm- 23pm

  11~13°C51~55°F
 • 23pm- 2am

  10~12°C50~53°F
 • 2am- 5am

  9~11°C48~51°F
 • 5am- 8am-

  10~14°C50~57°F
 • 8am- 11am

  14~19°C57~66°F
 • 11am- 14pm

  19~21°C66~69°F
 • 14pm- 17pm

  21~21°C69~69°F
 • 17pm- 20pm

  15~21°C59~69°F
 • 20pm- 23pm

  13~15°C55~59°F
 • 23pm- 2am

  10~14°C50~57°F
 • 2am- 5am

  9~12°C48~53°F
 • 5am- 8am-

  10~16°C50~60°F
 • 8am- 14pm

  15~24°C59~75°F
 • 14pm- 20pm

  17~24°C62~75°F
 • 20pm- 2am

  14~18°C57~64°F
 • 2am- 8am

  13~17°C55~62°F
 • 8am- 14pm

  17~25°C62~77°F
 • 14pm- 20pm

  19~26°C66~78°F
 • 20pm- 2am

  15~20°C59~68°F
 • 2am- 8am

  14~18°C57~64°F
 • 8am- 14pm

  17~22°C62~71°F
 • 14pm- 20pm

  16~23°C60~73°F
 • 20pm- 2am

  15~17°C59~62°F
 • 2am- 8am

  15~20°C59~68°F
 • 8am- 14pm

  20~29°C68~84°F
 • 14pm- 20pm

  22~29°C71~84°F
 • 20pm- 2am

  20~24°C68~75°F
 • 2am- 8am

  19~23°C66~73°F
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 11 Light rain to Overcast 13°C55°F 10°C50°F NE at 16-24km/h to <12km/h
11 - 14 Overcast 15°C59°F 12°C53°F NE at <12km/h
14 - 17 Overcast to Cloudy 16°C60°F 15°C59°F NE at <12km/h
17 - 20 Cloudy 16°C60°F 12°C53°F NE at <12km/h
20 - 23 Cloudy to Sunny 13°C55°F 12°C53°F NE at <12km/h
23 - 02 Sunny to Cloudy 12°C53°F 11°C51°F NE at <12km/h
02 - 05 Cloudy 12°C53°F 11°C51°F NE at <12km/h
05 - 08 Cloudy to Overcast 14°C57°F 11°C51°F NE at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 11 Overcast 17°C62°F 13°C55°F NE at <12km/h
11 - 14 Overcast 17°C62°F 15°C59°F NE at <12km/h
14 - 17 Overcast 17°C62°F 16°C60°F NE at <12km/h
17 - 20 Overcast to Sunny 17°C62°F 13°C55°F NE at <12km/h
20 - 23 Sunny to Overcast 13°C55°F 11°C51°F NE at <12km/h
23 - 02 Overcast 12°C53°F 10°C50°F NE to N at <12km/h
02 - 05 Overcast to Cloudy 11°C51°F 9°C48°F N at <12km/h
05 - 08 Cloudy to Sunny 14°C57°F 10°C50°F N at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 11 Sunny 19°C66°F 14°C57°F N at <12km/h
11 - 14 Sunny 21°C69°F 19°C66°F N at <12km/h
14 - 17 Sunny 21°C69°F 21°C69°F N to NW at <12km/h
17 - 20 Sunny 21°C69°F 15°C59°F NW to SW at <12km/h
20 - 23 Sunny to Cloudy 15°C59°F 13°C55°F SW to W at <12km/h
23 - 02 Cloudy 14°C57°F 10°C50°F W to SW at <12km/h
02 - 05 Cloudy to Sunny 12°C53°F 9°C48°F SW at <12km/h
05 - 08 Sunny to Cloudy 16°C60°F 10°C50°F SW to N at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 14 Cloudy 24°C75°F 15°C59°F N at <12km/h
14 - 20 Cloudy 24°C75°F 17°C62°F N to E at <12km/h
20 - 02 Cloudy 18°C64°F 14°C57°F E at <12km/h
02 - 08 Cloudy 17°C62°F 13°C55°F E to SE at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 14 Cloudy to Sunny 25°C77°F 17°C62°F SE to NE at <12km/h
14 - 20 Sunny 26°C78°F 19°C66°F NE to E at <12km/h
20 - 02 Sunny to Cloudy 20°C68°F 15°C59°F E to SE at <12km/h
02 - 08 Cloudy to Light rain 18°C64°F 14°C57°F SE to NE at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 14 Light rain 22°C71°F 17°C62°F NE at <12km/h
14 - 20 Light rain to Sunny 23°C73°F 16°C60°F NE to E at <12km/h
20 - 02 Sunny 17°C62°F 15°C59°F E at <12km/h
02 - 08 Sunny 20°C68°F 15°C59°F E to SE at <12km/h
Date Weather Hi & Low Temp Wind
08 - 14 Sunny 29°C84°F 20°C68°F SE to E at <12km/h
14 - 20 Sunny 29°C84°F 22°C71°F E to SE at <12km/h
20 - 02 Sunny 24°C75°F 20°C68°F SE at <12km/h
02 - 08 Sunny 23°C73°F 19°C66°F SE at <12km/h

Nearby Cities|Nearby Attractions